Huangshan Tuocha

2007 Huangshan Tuocha

$150, 300g ($0.50/g)