YQH Productions from 2005

2005 Yiwu Chawang
2005 Yiwu Chawang
易武茶王

$195, 500g ($0.39/g) 20503
2005 Cangliu
2005 Cangliu
Tsang Liu

藏六
$195, 500g ($0.39/g) 20505
2005 Dingjipin
2005 Dingjipin
Tingji Pin

頂極品
$325, 500g ($0.65/g) 20502