YQH Productions from 2006

Email for Price(s)
2006 Baisuixiang Cha
2006 Baisuixiang Cha
BaiSuiHsiangCha

百歲香茶
$140, 500g ($0.28/g) 20608
2006 Qixiang
2006 Qixiang
Chi Hsiang, Gushu Chawang

奇香
$230, 500g ($0.46/g) 20607
2006 Ye Chawang (Special)
2006 Ye Chawang (Special)
Huangshan Yefang Gushu Cha, Ye Zhangxiang

野茶王/荒山野放古樹茶(野樟香)
$320, 500g ($0.64/g)
2006 Chawangshu
2006 Chawangshu
茶王树

$375, 500g ($0.75/g) 20612
2006 Tianxiang Baopin
2006 Tianxiang Baopin
Tian hsiang pao pin

天香寶品
$375, 600g ($0.63/g) 20602
2006 Wuyangcha
2006 Wuyangcha
無陽茶

$550, 500g ($1.10/g) 20605
2006 Longya Fengjian
2006 Longya Fengjian
龍芽鳳尖

$600, 500g ($1.20/g) 20603
2006 Tianpin
2006 Tianpin
天品

$800, 500g ($1.60/g) 20604
2006 Wushang Miaopin
2006 Wushang Miaopin
無上妙品

$800, 500g ($1.60/g) 20601