All YQH Productions

Email for Price(s)
1999 Jintuo
Golden Tuo

金沱

$150, 250g ($0.60/g) 9901
1999 Micang
1999 Micang
Mi Tsang

秘藏

$210, 500g ($0.42/g) 9902
1999 Cangmi
1999 Cangmi
Tsang Mi

藏秘
$360, 1000g ($0.36/g) 9903
2004 Tuocha
2004 Tuocha
沱茶

$185, 300g ($0.62/g) 20403
2004 Jincha
2004 Jincha
緊茶

$185, 300g ($0.62/g) 20404
2004 Dingji Yesheng
2004 Dingji Yesheng
頂極野生

$560, 500g ($1.12/g) 20401
2004 Tejipin
2004 Tejipin
特极品

$XXX, 500g ($0/g) 20402
2005 Cangliu
2005 Cangliu
Tsang Liu

藏六
$180, 500g ($0.36/g) 20505
2005 Yiwu Chawang
2005 Yiwu Chawang
易武茶王

$340, 500g ($0.68/g) 20503
2005 Dingjipin
2005 Dingjipin
Tingji Pin

頂極品
$430, 500g ($0.86/g) 20502
2006 Baisuixiang Cha
2006 Baisuixiang Cha
BaiSuiHsiangCha

百歲香茶
$140, 500g ($0.28/g) 20608
2006 Qixiang
2006 Qixiang
Chi Hsiang, Gushu Chawang

奇香
$230, 500g ($0.46/g) 20607
2006 Ye Chawang (Special)
2006 Ye Chawang (Special)
Huangshan Yefang Gushu Cha, Ye Zhangxiang

野茶王/荒山野放古樹茶(野樟香)
$320, 500g ($0.64/g)
2006 Chawangshu
2006 Chawangshu
茶王树

$375, 500g ($0.75/g) 20612
2006 Tianxiang Baopin
2006 Tianxiang Baopin
Tian hsiang pao pin

天香寶品
$375, 600g ($0.63/g) 20602
2006 Wuyangcha
2006 Wuyangcha
無陽茶

$550, 500g ($1.10/g) 20605
2006 Longya Fengjian
2006 Longya Fengjian
龍芽鳳尖

$600, 500g ($1.20/g) 20603
2006 Tianpin
2006 Tianpin
天品

$800, 500g ($1.60/g) 20604
2006 Wushang Miaopin
2006 Wushang Miaopin
無上妙品

$800, 500g ($1.60/g) 20601
2007 Xishi Shenpin
稀世神品

$1400, 500g ($2.80/g) 20703
2007 Huangshan Qizhong
Qizhong, Lingshan Chijung

荒山奇種

$285, 400g ($0.71/g) 20702
2007 Jincha
緊茶

$90, 300g ($0.30/g) 20704
2010 Longtuan Fengmei
龙团凤眉

$450, 500g ($0.90/g) 201001
2011 Guyun (Bulang)
Ku Yun Bulang

古韵

$225, 500g ($0.45/g) 201101
2016 Wujin Cang
Deep Forest Yiwu

無盡藏

$200, 400g ($0.50/g)
2016 Jen Kung Miao Yu
18 tree

$2500, 400g ($6.25/g)
2007 Huangshan Lingya
荒山靈芽

$185, 400g ($0.46/g) 20701